Bài đăng

Đảng bộ thị xã Sơn Tây ( tỉnh Hà Tây) lãnh đạo kinh tế nông nghiệp ( 1996 -2008)

Đảng bộ thị xã Sơn Tây ( tỉnh Hà Tây) lãnh đạo kinh tế nông nghiệp ( 1996 -2008)Other Titles: The party committee of Son Tay Town (Ha Tay Province) implemented the economic policies of agriculture from 1996 to 2008Authors: Trần, Thị Thu HằngKeywords: Đảng Cộng sản Việt Nam;Kinh tế nông nghiệp;Đảng bộ huyện;Đường lối lãnh đạoIssue Date: 2014Publisher: H. : ĐHKHXH&NVCitation: 130 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8990Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Đảng Cộng sản Việt Nam với công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài từ năm 2001 đến năm 2014

Đảng Cộng sản Việt Nam với công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài từ năm 2001 đến năm 2014Other Titles: The Communist Party of Vietnam with the advocacy work for Vietnamese people living abroad from 2001 to 2014.Authors: Nguyễn, Thị Thu TrangKeywords: Lịch sử Đảng;Đảng Cộng sản Việt Nam;Công tác vận động;Việt Kiều;Người Việt NamIssue Date: 2015Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 108 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8975Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Chính sách kinh tế của Mỹ ở Philippin từ năm 1898 đến năm 1946

Chính sách kinh tế của Mỹ ở Philippin từ năm 1898 đến năm 1946Other Titles: United States economic policy in Philippines from 1898 to 1946Authors: Nguyễn, Thị Phương ThảoKeywords: Lịch sử thế giới;Chính sách kinh tế;Mỹ;PhilippinesIssue Date: 2016Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 79 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8976Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Thế giới phi lí trong tiểu thuyết “Đi tìm nhân vật” và “Thiên thần sám hối” của Tạ Duy Anh

Thế giới phi lí trong tiểu thuyết “Đi tìm nhân vật” và “Thiên thần sám hối” của Tạ Duy AnhOther Titles: Absurd world in the novels "Go to look for characters" and " Repentant Angel” by Ta Duy AnhAuthors: Đỗ, Thanh HuyềnKeywords: Văn học Việt Nam;Tiểu thuyết;Thế giới phi lí;Tạ, Duy Anh, 1959-Issue Date: 2015Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 122 trURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8953Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Tìm hiểu phương pháp tính phổ tốc độ trong thăm dò địa chấn

Tìm hiểu phương pháp tính phổ tốc độ trong thăm dò địa chấnOther Titles: Learn the method for calculating the speed spectrum in seismic explorationAuthors: Nguyễn, Thanh Hải
Nguyễn, Đức VinhKeywords: Vật lý địa cầu;Phương pháp tính phổ tốc độ;Thăm dò địa chấnIssue Date: 2015Publisher: Đại học Quốc gia Hà nộiCitation: 49 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/13572Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nghiên cứu dạy và học Tiếng Pháp du lich tại khoa Ngôn ngữ và văn hóa Pháp – Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội

Nghiên cứu dạy và học Tiếng Pháp du lich tại khoa Ngôn ngữ và văn hóa Pháp – Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà NộiOther Titles: Research on teaching and learning French for tourism in French Department of Language and Culture - University of Languages and International Studies- Vietnam National University.Authors: Bùi, Thị Thu HươngKeywords: Ngôn ngữ;Phương pháp giảng dạy;Tiếng Pháp;Trường đại họcIssue Date: 2015Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 82 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8987

Vai trò của các tổ chức xã hội đối với hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay

Title: Vai trò của các tổ chức xã hội đối với hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nayOther Titles: The role of civil society organizations for the political system in Vietnam todayAuthors: Nguyễn, Thị Tôn LinhKeywords: Chính trị học;Hệ thống chính trị;Tổ chức xã hội;Việt NamIssue Date: 2015Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 111 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/8970