Bài đăng

Pháp luật về hoàn thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

Title: Pháp luật về hoàn thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam - Thực trạng và giải phápAuthors: Trần, Quốc HùngKeywords: Pháp luật Việt Nam;Luật kinh tế;Hoàn thuế;Thuế giá trị gia tăngIssue Date: 2011Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiAbstract: Khái quát chung về khấu trừ, hoàn thuế giá trị gia tăng và pháp luật về hoàn thuế giá trị gia tăng. Đánh giá thực trạng pháp luật về hoàn thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam. Đưa ra giải pháp hoàn thiện pháp luật về hoàn thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/6767Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Tội buôn lậu trong Luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2009 – 2013)

Title: Tội buôn lậu trong Luật hình sự Việt Nam (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2009 – 2013)Authors: Nguyễn, Thị Vui
Trương, Quang VinhKeywords: Pháp luật Việt Nam;Luật hình sự;Tội buôn lậuIssue Date: 2014Publisher: Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 6 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5621Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp trong thi hành pháp luật thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam

Files in This Item: Title: Bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp trong thi hành pháp luật thuế giá trị gia tăng ở Việt NamAuthors: Bùi, Thị Hải HuyềnKeywords: Luật kinh tế;Luật thuế giá trị gia tăng;Pháp luật Việt Nam;Doanh nghiệpIssue Date: 2014Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 4 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5843Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chế định án tích trong luật hình sự Việt Nam

Files in This Item: Title: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chế định án tích trong luật hình sự Việt NamAuthors: Phùng, Đăng Trường
Phạm, Mạnh HùngKeywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Chế định án tíchIssue Date: 2014Publisher: Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 10 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5619Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Vị trí, vai trò của Thẩm phán Toà án nhân dân cấp tỉnh trong hoạt động xét xử các vụ án hình sự (trên cơ sở số liệu của Toà án nhân dân tỉnh Ninh Bình

Title: Vị trí, vai trò của Thẩm phán Toà án nhân dân cấp tỉnh trong hoạt động xét xử các vụ án hình sự (trên cơ sở số liệu của Toà án nhân dân tỉnh Ninh BìnhAuthors: Hà, Anh Tuấn
Nguyễn, Văn TuânKeywords: Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam;Thẩm phán;Vụ án hình sự;Hoạt động xét xửIssue Date: 2014Publisher: Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 9 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5612Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Thực tiễn giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Title: Thực tiễn giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại ở Việt NamAuthors: Nguyễn, Thị Hải LýKeywords: Ngân hàng thương mại;Luật kinh tế;Pháp luật Việt Nam;Hoạt động cho vayIssue Date: 2014Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 6 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5838Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Chức năng Công tố của Viện Kiểm sát

Title: Chức năng Công tố của Viện Kiểm sátAuthors: Lại, Văn TháiKeywords: Luật hình sự;Công tố;Viện Kiểm sát;Pháp luật Việt NamIssue Date: 2013Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 10 tr.Abstract: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về quyền công tố trong tố tụng hình sự. Trình bày việc thực hiện chức năng công tố trong một số mô hình tố tụng hình sự tiêu biểu trên thế giới. Nghiên cứu về chức năng công tố theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam. Khảo sát thực trạng thực hành quyền công tố ở nước ta trong những năm gần đây, tìm ra những nguyên nhân của những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/5613Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)