Bài đăng

MỘT SỐ TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC TRONG ĐẠI TRÍ ĐỘ LUẬN

MỘT SỐ TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC TRONG ĐẠI TRÍ ĐỘ LUẬNAuthors: Anh, Hoàng Thị lanKeywords: Tôn giáo học;Tư tưởng triết học;Phật giáoIssue Date: 2014Publisher: H.:ĐHKHXH & NVCitation: 96 tr.URI:
http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4127Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận diện mối quan hệ giữa Khoa học và Phật giáo nhìn từ góc độ khoa học luận

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4018 Title: Nhận diện mối quan hệ giữa Khoa học và Phật giáo nhìn từ góc độ khoa học luậnAuthors: Đào, Thị Mỹ DungKeywords: Quản lý khoa học;Phật giáo;Khoa học luậnIssue Date: 2014Publisher: H. : ĐHQGHNCitation: 103 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/VNU_123/4018Appears in Collections:IFI - Master Theses

Tư tưởng giải thoát của Phật giáo trong kinh Pháp Hoa ( phẩm Phổ Hiền Bồ Tát khuyến phát)

Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4143 Title: Tư tưởng giải thoát của Phật giáo trong kinh Pháp Hoa ( phẩm Phổ Hiền Bồ Tát khuyến phát)Authors: Vũ, Tuyết ThanhKeywords: Tư tưởng giải thoát;Phật giáo;Triết họcIssue Date: 2014Publisher: H. : ĐHQGHNCitation: 114 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4143Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)
Files in This Item:

Nhận diện mối quan hệ giữa Khoa học và Phật giáo nhìn từ góc độ khoa học luận

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/4018 Title: Nhận diện mối quan hệ giữa Khoa học và Phật giáo nhìn từ góc độ khoa học luậnAuthors: Đào, Thị Mỹ DungKeywords: Quản lý khoa học;Phật giáo;Khoa học luậnIssue Date: 2014Publisher: H. : ĐHQGHNCitation: 103 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/VNU_123/4018Appears in Collections:IFI - Master Theses

Vài nét về sự biến đổi của Phật giáo Việt Nam hiện nay

lease use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25072 Title: Vài nét về sự biến đổi của Phật giáo Việt Nam hiện nayAuthors: Đặng, Thị LanKeywords: Phật giáo;Việt NamIssue Date: 2005Publisher: Đại học quốc gia Hà NộiDescription: tr. 673-681
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 10, Hà Nội, 2005URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/25072Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Báo chí Phật giáo tại Việt Nam - Thực trạng và vấn đề

Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11970 Title: Báo chí Phật giáo tại Việt Nam - Thực trạng và vấn đềAuthors: Lê, Thị Hồng HạnhKeywords: Báo chí học;Việt Nam;Phật giáoIssue Date: 2010Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiAbstract: Sưu tầm, phân loại, nghiên cứu nội dung và hình thức chuyển tải vấn đề của Phật Giáo tới công chúng trên tờ báo Giác ngộ, Nguyệt san Giác ngộ và tạp chí Văn hoá Phật Giáo .Nghiên cứu đánh giá về thực trạng của báo chí Phật Giáo tại Việt Nam Phân tích và đưa ra hướng giải quyết cho những vấn đề tồn tại của báo chí Phật Giáo tại Việt Nam. Tìm hiểu về hệ thống quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác báo chí Phật Giáo tại Việt Nam.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11970Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)
Files in This Item:

Báo chí Phật giáo tại Việt Nam - Thực trạng và vấn đề

lease use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11970 Title: Báo chí Phật giáo tại Việt Nam - Thực trạng và vấn đềAuthors: Lê, Thị Hồng HạnhKeywords: Báo chí học;Việt Nam;Phật giáoIssue Date: 2010Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiAbstract: Sưu tầm, phân loại, nghiên cứu nội dung và hình thức chuyển tải vấn đề của Phật Giáo tới công chúng trên tờ báo Giác ngộ, Nguyệt san Giác ngộ và tạp chí Văn hoá Phật Giáo .Nghiên cứu đánh giá về thực trạng của báo chí Phật Giáo tại Việt Nam Phân tích và đưa ra hướng giải quyết cho những vấn đề tồn tại của báo chí Phật Giáo tại Việt Nam. Tìm hiểu về hệ thống quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác báo chí Phật Giáo tại Việt Nam.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/11970Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)