Bài đăng

Đặc tả và kiểm chứng từng phần cho phần mềm dựa trên biểu đồ tuần tự : Luận án TS. Máy tính: 624801http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/61243

ABSTRACTS VIEWS 28 VIEWS & DOWNLOAD 5 Issue Date 2017 AuthorsLê, Chí Luận
Show Full MetadataShow full item record Keywords Phần mềm ứng dụng, Công nghệ thông tin PublisherH.: Trường Đại học Công Nghệ Appears in Collections:UET - Dissertations

Phân tích ổn định tĩnh và đáp ứng động lực phi tuyến của vỏ thoải hai độ cong FGM trên nền đàn hồi

Phân tích ổn định tĩnh và đáp ứng động lực phi tuyến của vỏ thoải hai độ cong FGM trên nền đàn hồihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62832

ABSTRACTS VIEWS 19 VIEWS & DOWNLOAD 5 Issue Date 2018 AuthorsTrần, Quốc Quân
AdvisorNguyễn, Đình Đức
Show Full MetadataShow full item record Keywords Cơ học kỹ thuật, Cơ học vật rắn biến dạng Citation Trần, Q. Q. (2018). Phân tích ổn định tĩnh và đáp ứng động lực phi tuyến của vỏ thoải hai độ cong FGM trên nền đàn hồi. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam Appears in Collections:UET - Dissertations

Nghiên cứu cải tiến các kỹ thuật rút gọn đặc trưng cho phân lớp dữ liệu

Nghiên cứu cải tiến các kỹ thuật rút gọn đặc trưng cho phân lớp dữ liệuhttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62833

ABSTRACTS VIEWS 19 VIEWS & DOWNLOAD 4 Issue Date 2018 AuthorsHà, Văn Sang
AdvisorNguyễn, Hà Nam
Nguyễn, Hải Châu
Show Full MetadataShow full item record Keywords Hệ thống hiển thị thông tin, Tệp máy tính Citation Hà, V. S. (2018). Nghiên cứu cải tiến các kỹ thuật rút gọn đặc trưng cho phân lớp dữ liệu. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam Appears in Collections:UET - Dissertations

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị thu mặt đất với cơ chế tự động phát hiện và bám vệ tinh dùng cho hệ thống thông tin vệ tinh Vinasat

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị thu mặt đất với cơ chế tự động phát hiện và bám vệ tinh dùng cho hệ thống thông tin vệ tinh Vinasathttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62835

ABSTRACTS VIEWS 24 VIEWS & DOWNLOAD 3 Issue Date 2018 AuthorsTrần, Văn Hội
AdvisorBạch, Gia Dương
Show Full MetadataShow full item record Keywords Kỹ thuật điện tử, Hệ thống viễn thông, Xử lý dữ liệu Citation Trần, V. H. (2018). Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị thu mặt đất với cơ chế tự động phát hiện và bám vệ tinh dùng cho hệ thống thông tin vệ tinh Vinasat. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam Appears in Collections:UET - Dissertations

Nghiên cứu nhận dạng thực thể có tên và thực thể biểu hiện trong văn bản và ứng dụng

Nghiên cứu nhận dạng thực thể có tên và thực thể biểu hiện trong văn bản và ứng dụnghttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62836

ABSTRACTS VIEWS 33 VIEWS & DOWNLOAD 11 Issue Date 2018 AuthorsTrần, Mai Vũ
AdvisorHà, Quang Thụy
Nguyễn, Lê Minh
Show Full MetadataShow full item record Keywords Công nghệ thông tin, Ngôn ngữ lập trình (Máy tính điện tử), Chương trình máy tính Citation Trần, M. V. (2018). Nghiên cứu nhận dạng thực thể có tên và thực thể biểu hiện trong văn bản và ứng dụng. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam Appears in Collections:UET - Dissertations

Địa động lực bể trầm tích Kainozoi Sông Hồng và triển vọng dầu khí liên quan

Địa động lực bể trầm tích Kainozoi Sông Hồng và triển vọng dầu khí liên quan : Luận án TS. Khoa học trái đất: 624402Mã xếp giá / Mã mượn trả : 552.5 HO-H 2018 / 01050003999http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63272

XEM MÔ TẢ 8 XEM & TẢI 1 Năm xuất bản 2018 Tác giả Hoàng, Hữu Hiệp
Người hướng dẫnPhan, Văn Quýnh
Xem chi tiết metadataHiển thị chi tiết Chuyên ngành / Mã số Luận án chuyên ngành Địa chất học Từ khoá Địa chất, Trầm tích học, Trầm tích sông, River sediments, Địa động lực học Trích dẫn Hoàng, H. H. (2018). Địa động lực bể trầm tích Kainozoi Sông Hồng và triển vọng dầu khí liên quan. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam Nhà xuất bản H. : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Trong bộ sưu tập: HUS - Dissertations
Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng và hoạt tính xúc tác của hidrotanxit (Mg-Al-CO3) biến tính bởi Co2+, MoO42- trong phản ứng oxi hóa pha lỏng stiren : Luận án TS. Khoa học vật chất: 624401Mã xếp giá / Mã mượn trả : 665.5 ĐA-L 2018 / 01050004000http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/63273

XEM MÔ TẢ 10 XEM & TẢI 2 Năm xuất bản 2018 Tác giả Đặng, Văn Long
Người hướng dẫnNguyễn, Tiến Thảo
Xem chi tiết metadataHiển thị chi tiết Chuyên ngành / Mã số Luận án chuyên ngành Hóa dầu Từ khoá Hóa dầu, Phản ứng hóa học, Chất xúc tác Trích dẫn Đặng, V. L. (2018). Tổng hợp, nghiên cứu đặc trưng và hoạt tính xúc tác của hidrotanxit (Mg-Al-CO3) biến tính bởi Co2+, MoO42- trong phản ứng oxi hóa pha lỏng stiren. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam Nhà xuất bản H. : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Trong bộ sưu tập: HUS - Dissertations