Bài đăng

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong xây dựng nông thôn mới qua thực tiễn tỉnh Hƣng Yên

Thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong xây dựng nông thôn mới qua thực tiễn tỉnh Hƣng YênAuthors: Quách, Thị HƣơngKeywords: Chính trị học;Quy chế dân chủ cơ sởIssue Date: 2013Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12155Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Khai thác các giá trị văn hóa của nghệ thuật ca trù ở đồng bằng Bắc Bộ tại Việt Nam phục vụ phát triển du lịch

Khai thác các giá trị văn hóa của nghệ thuật ca trù ở đồng bằng Bắc Bộ tại Việt Nam phục vụ phát triển du lịchAuthors: Trần, Thị HuyềnKeywords: Du lịch;Nghệ thuật ca trù;Vùng Đồng bằng Bắc bộIssue Date: 2012Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12163Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Luật hành chính các nước ngoài và một số tham chiếu với luật hành chính Việt Nam : Đề tài NCKH QL. 02.03

Luật hành chính các nước ngoài và một số tham chiếu với luật hành chính Việt Nam : Đề tài NCKH QL. 02.03Authors: Nguyễn, Cửu ViệtKeywords: Bộ máy hành chính;Luật hành chính;Việt NamIssue Date: 2005Publisher: H. : ĐHQGHNAbstract: Khái luận về Luật hành chính so sánh. Khái quát về luật hành chính các nước ngoài và một số tham chiếu với luật hành chính Việt Nam. Nghiên cứu các vấn đề trong bộ máy hành chính trung ương, bộ máy hành chính và tổ chức tự quản địa phương các nước ngoài và một số tham chiếu với bộ máy hành chính trung ương, bộ máy hành chính địa phương ở Việt Nam. Nghiên cứu chế độ phục vụ nhà nước ở các nước ngoài và tham chiếu với chế độ phục vụ nhà nước ở Việt NamDescription: 208 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/19230Appears in Collections:Đề tài cấp ĐHQGHN và Quốc gia (LIC)

Hoa tím rơi rụng sân trường

Hoa tím rơi rụng sân trườngAuthors: Hồng, NhungKeywords: Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội;Diễn đàn sinh viên;Hoa tím rơi rụng sân trườngIssue Date: 2011Publisher: ĐHQGHNCitation: tr. 78-78Series/Report no.: số 249;URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/2193Appears in Collections:VNU Bulletin

Huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn

Huy động vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Bắc KạnOther Titles: Mobilize capital at Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development – Branch of Bac Kan ProvinceAuthors: Phùng, Thị LoanKeywords: Huy động vốn;Ngân hàngIssue Date: 2015Publisher: Đại học Quốc gia Hà nộiCitation: 96 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12348Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)
Luận văn - Luận án (LIC)

Một số đặc điểm cơ bản của cộng đồng các dân tộc ở Việt Nam

Một số đặc điểm cơ bản của cộng đồng các dân tộc ở Việt NamAuthors: Phạm, Thị Lương DiệuKeywords: Cộng đồng dân tộc;Việt NamIssue Date: 2005Publisher: Đại học quốc gia Hà NộiDescription: tr. 314-320
Hội nghị khoa học nữ lần thứ 10, Hà Nội, 2005URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/24149Appears in Collections:Kỷ yếu Hội nghị - Hội thảo (LIC)

Nhận thức của trí thức Hà Nội về vai trò của cán bộ nữ trong việc tham gia lãnh đạo, quản lý nhà nước hiện nay

Nhận thức của trí thức Hà Nội về vai trò của cán bộ nữ trong việc tham gia lãnh đạo, quản lý nhà nước hiện nayAuthors: Cao, Minh QuýKeywords: Cán bộ nữ;Hà Nội;Lãnh đạo;Phụ nữIssue Date: 2009Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 84 tr.Abstract: Trình bày quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về quản lý Nhà nước và công tác cán bộ. Nghiên cứu một số khái niệm: về trí thức; nhận thức; lãnh đạo, quản lý nhà nước; cán bộ lãnh đạo, quản lý; vị thế, vai trò xã hội cũng như vai trò của cán bộ nữ trong việc tham gia lãnh đạo quản lý nhà nước. Khái quát về tình hình tham gia lãnh đạo, quản lý của phụ nữ của nước ta hiện nay. Phân tích thực trạng nhận thức của trí thức Hà Nội về khả năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ nữ; về hiệu quả của công tác lãnh đạo, quản lý của cán bộ nữ trong tương quan với nam; và trong việc lựa chọn cán bộ làm lãnh đạo, quản lý. Tìm hiểu một số yếu tố khách quan và chủ quan tác động đến vai trò tham gia lãnh đạo quản lý Nhà nước của c…